Znamy finalistów!


Poznajcie finalistów 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii!!! Uznanie jury zyskały prace i postawy twórcze 25 młodych adeptów sztuki z całej Polski. W ten sposób zakończył się pierwszy etap konkursu.
Etap drugi odbędzie się 25 czerwca w  Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie podczas wernisażu wystawy finałowej ogłoszone zostaną nazwiska laureatów. 

Finaliści 17. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej):
Bruno Althamer, Adelina Cimochowicz, Jakub Danilewicz, Przemysław Garczyński, Zuzanna Grochowska, Barbara Gryka, Marcin Janusz, Katarzyna Kalinowska, Hanna Kaszewska, Klaudia Krynicka, Zuzanna Kryńska, Joanna Kunert, Zuzanna Malinowska, Karolina Mądrzecka, Renata Motyka, Jan Możdżyński, Laura Ociepa, Maryna Sakowska, Mateusz Sarzyński, Jana Shostak, Joanna Tochman, Olga Tuz, Natalia Zalewska, Paulina Żmuda, Konrad Żukowski.

Gratulujemy wszystkim artystom i artystkom!