Henryk Stażewski: Relief metalowy nr 4, 1966. Dzięki uprzejmości galerii Starmach

Z fascynacji ruchem

17.11.2017 – 11.02.2018 | Warszawa, Muzeum nad Wisłą


Kiedy powojenny świat na osi Paryż – Londyn – Nowy Jork kreował nowe kierunki w sztuce, takie jak abstrakcyjny ekspresjonizm, pop-art, minimalizm czy konceptualizm, artyści z Europy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej zafascynowani byli czymś zgoła innym. Na alternatywnym szlaku Warszawa – Budapeszt – Zagrzeb – Bukareszt – Moskwa – Buenos Aires – Caracas – Rio de Janeiro – São Paulo twórcy sięgali po sztukę kinetyczną i op-art, znajdując w nich wspólne pole wywodzące się z doświadczeń wojennych, ówczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale też marzeń i nadziei skierowanych w przyszłość. Wystawa Inny Trans-Atlantyk. Sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce przedstawia prace ponad trzydziestu artystów i grup z obu stron Atlantyku, poszukując analogii z dzisiejszymi czasami, które określone są przez ruch, mobilność, niezakorzenienie i płynne tożsamości.

artmuseum.pl