fot. dzięki uprzejmości Zachęty

Wystawa o miejscu

18.06–30.09 | Warszawa, pl. Małachowskiego 3


Od czerwca do września plac Małachowskiego, przy którym mieści się Zachęta, wyłączony jest z ruchu samochodowego, by wraz z przestrzenią budynku stać się miejscem wydarzeń artystycznych. Do udziału zaproszeni zostali artyści i artystki, którzy mierzyli się już z architekturą i historią Zachęty, oraz ci, którzy zmierzą się z nią po raz pierwszy. Gmach oraz jego najbliższe otoczenie będą przez nich poddane badaniom i eksperymentom, do których zostanie zaproszona publiczność. A że z lektury ksiąg skarg i wniosków Zachęty wynika, że publiczność ma bardzo emocjonalny stosunek do tego miejsca, możemy spodziewać się znaczących zmian w jej funkcjonowaniu. W programie wystawy Plac Małachowskiego 3 między innymi performansy, spektakle teatralne i taneczne oraz instalacje i działania.

zacheta.art.pl