Fot. Alexandr Burlaka

Wspólna scena

Dniepr


Co dwa lata, poczynając od 2000 roku, Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie (CCCB) nagradza najlepsze przestrzenie publiczne w miastach europejskich. Europejska Nagroda dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej to jednak nie tylko spektakularne inwestycje, ale także mniejsze, oddolne inicjatywy. Za jedną z nich, nagrodzoną w tym roku specjalnym wyróżnieniem, stoi wieloosobowy, międzynarodowy zespół pod przewodnictwem polskiego badacza architektury Kuby Snopka i architekta Tomka Świetlika. Scena to sezonowy, wielofunkcyjny pawilon parkowy powstał w ukraińskim mieście Dniepr. Jego architektura odzwierciedla założenia projektowe – esencją jest tu zespołowa praca specjalistów i entuzjastów, a także społecznościowe finansowanie przez mieszkańców. Nie bez znaczenia jest także kontekst jej powstania – została zbudowana w miejscu zielonego teatru w Parku im. Tarasa Szewczenki. Niegdyś była to ważna przestrzeń publiczna miasta – znajdował się tu drewniany teatr dla 2500 widzów, który został spalony w czasie II wojny światowej. Od tego czasu przestrzeń pozostawała opuszczona. Scena nie odwraca się jednak od tej historii, ale krytycznie się do niej odnosi, zastępując hierarchiczną, propagandową konstrukcję miejscem egalitarnym, które unika wszelkich podziałów. Jest to też obiekt eksperymentalny, na którym crowdsourcing był testowany w kontekście architektury. Z powodzeniem nie tylko zaistniał w wymiarze materialnym, ale do tej pory odbyło się tu już ponad 60 wydarzeń kulturalnych programowanych przez lokalną społeczność.