Projekt Ursus Zakłady, diagram; projekt: Hanna Dyrcz, obiekt w ramach realizacji Jaśmina Wójcik i Projekt Ursus Zakłady, wystawa Gotong Royong, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 20/10/2017–28/01/2018

(Współ)działania

12.03 | Białystok, Galeria Arsenał elektrownia


Coraz więcej działań artystycznych, wychodząc poza mury galerii, funkcjonuje w szeroko pojętym kontekście społecznym i wkracza w przestrzeń publiczną, często angażując do (współ)działania lokalną społeczność. Te działania, oparte na dialogu z przestrzenią, współpracy ze społecznością czy szerzej – sztuka zaangażowana społecznie wprawdzie przyjmują nowe formuły, jednak nie są nowymi wątkami w polu sztuki. Tematy te poruszą Katarzyna Niziołek i Jaśmina Wójcik podczas dyskusji Sztuka ze społecznością i sztuka społeczna prowadzonej przez Edwina Bendyka.

W trakcie spotkania podjęte zostaną wątki możliwych ról i funkcji, które mogą być pełnione przez działania spod znaku sztuki ze społecznością i sztuki społecznej w przestrzeniach i wspólnotach miejskich. Zostaną zadane pytania o możliwości i ograniczenia tak pojmowanych praktyk artystycznych, a także dookreślone ich wymiary społeczne, artystyczne, ale i etyczne.

 

www