kadr z filmu Anny Bąk "The Real Thing", fot. dzięki uprzejmości artystki

WOLNOŚĆ W RUCHU

21 – 22.04 | Łódź, W Y  


The Real Thing to film zrealizowany przez Annę Bąk, który eksploruje obszar naszej fizyczności jako jedną z niewielu sfer życia, o których możemy decydować sami. Jak mówi artystka: „Punktem wyjścia do powstania tej pracy była myśl, że w czasie kiedy większość obszarów życia została przejęta przez mechanizmy, na które jednostka nie ma wpływu, wydaje się, że ostatnim obszarem, nad którym mamy kontrolę są nasze ciała. Względną, ponieważ i ten obszar jest zagrożony narastającymi naciskami z zewnątrz, nakazującymi podporządkowywanie się w imię korporacyjnych zysków”. Pogłębianie świadomości własnego ciała jest jedną z dróg pielęgnowania poczucia osobistej wolności. Przejawem tego może być taniec. Bąk zarejestrowała performerów w trakcie intensywnej praktyki tanecznej. Wyzwalająca energia i intensywne doświadczenie wspólnoty skonfrontowane są z momentem fizycznego wyczerpania. W filmie wystąpili Paweł Grala, Aneta Jankowska, Jimmy Kowalski i Aleksandra Łaba.