Andrzej Wróblewski: "Rozstrzelany. Rozstrzelanie z gestapowcem", 1949. Kolekcja prywatna

Wojenny syndrom pokwitania

22.06–30.09 | Katowice, Muzeum Śląskie


Wystawa przygląda się szczególnemu, a rzadko podnoszonemu okresowi życia przedstawicieli pokolenia „zarażonych wojną” – dojrzewaniu. Rzeźbiarkę Alinę Szapocznikow, malarza Andrzeja Wróblewskiego i reżysera Andrzeja Wajdę łączy podobna data urodzenia (1926 lub 1927 rok), wczesna utrata ojca oraz wczesna młodość spędzona w okupowanej Polsce w okresie II wojny światowej. Kuratorka Anda Rottenberg prezentuje ich twórczość, zderzając ją ze sobą po raz pierwszy, i rewiduje tym samym dotychczasowe podejście do wielu dzieł, zachęcając do ich ponownego odczytania. Na ekspozycję Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow – Wróblewski – Wajda składa się około 70 prac rzeźbiarskich i rysunków Aliny Szapocznikow oraz tyle samo obrazów, gwaszy, monotypii i rysunków Andrzeja Wróblewskiego. Dzieło Andrzeja Wajdy zostanie zaprezentowane przez szkice do scenopisów, plakaty, fotosy i fragmenty jego 14 filmów z lat 1955–2016. Uzupełnieniem będą projekcje filmów o artystach i artystce oraz archiwalnego filmu z przedstawienia Akropolis Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny z roku 1962.

muzeumslaskie.pl