Aleksandra Urban, Snowman, fotografia, 2013, dzięki uprzejmości artystki

Wizerunek nasz powszedni

6.10 – 26.11 | Wrocław, BWA Awangarda


Jakie jest selfie, każdy widzi, ale co mówi o tożsamości polskich współczesnych artystów różnych pokoleń? Współkuratorka wystawy Od sztucznej rzeczywistości do selfie. Autoportret w polskiej sztuce współczesnej Anna Mituś przypomina, że do utrwalenia siebie potrzeba dziś tylko palca oraz smartfona, który właściwie każdy ma w kieszeni. Ramą dla nowomedialnego szaleństwa reprodukcji swojego wizerunku pozostają odwołania do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, a także twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy – Natalii LL. Przyjrzymy się nie tylko twarzom artystów, ale i kolejnym zabiegom definiowania siebie, począwszy od klasyków „straconego pokolenia” sztuki lat 80., przez czas transformacyjnego rozchwiania, po internetową rzeczywistość XXI wieku i charakterystyczne dla niej świeże zjawiska, takie jak na przykład selfiefeminizm. Wystawie towarzyszy specjalny numer magazynu „Biuro – Organ Prasowy BWA Wrocław”.

bwa.wroc.pl

 


Maurycy Gomulicki, Dressman. Dzięki uprzejmości artysty