Fot. Małgorzata Kujda

Wieloznaczny kapitał

22–26.06 | Wrocław, pałac Wallenberg-Pachalych


Wrocławski Survival to jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce. Od 15 lat co roku odbywa się w innym miejscu, często biorąc na warsztat budynki i miejsca opuszczone i zaniedbane. W tym roku jest to osiemnastowieczny klasycystyczny pałac rodziny Wallenberg-Pachalych. Jego pełna niespodzianek historia stała się pretekstem i tłem dla aktualnego hasła festiwalu, którym jest „Kapitał”. Artyści i artystki sztuk wizualnych rozpatrują to pojęcie w kontekście ekonomii, kapitału ludzkiego, symbolicznego czy politycznego, a także relacji między sztuką a ekonomią. Ten pojemny temat skłania do zadawania licznych pytań, między innymi o komercjalizację, sztukę jako produkt, rynek czy wycenę pracy artysty.

survival.art.pl