Wielkie piękno

14–22.10 | Wrocław


Oddolnie organizowane Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury odbywają się już od dwudziestu (!) lat. Każdy spośród uczestniczących w nich studentów i absolwentów uczelni publicznych i niepublicznych przez dziewięć dni pracuje pod okiem architektów i projektantów nad grupowym projektem, a swoją wiedzę poszerzać może także podczas wykładów i debat. W tym roku OSSA odbywa się pod hasłem „Wielkie Piękno”, a najważniejszym celem spotkania jest dyskusja – zarówno nad ideą, jak i nad formą. Organizatorzy chcą ośmielić początkujących architektów, by w swej pracy, mimo przyspieszającej urbanizacji, kierowali się zasadami zawartymi w triadzie Witruwiusza – pięknem, trwałością i użytecznością. Dyskusja o estetyce i pięknie architektury ma być tylko początkiem rozważań o idei tytułowego Wielkiego Piękna, która według organizatorów stanowi punkt w nieskończonym dążeniu do doskonałości.
 

ossa.com.pl