Ewa Kubiak: „Who Has Been Rocking My Dreamboat?”, kadr z wideo, 2016

Widma

8–30.12 | Poznań, Miejskie Galerie UAP,


„Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu”. To zdanie rozpoczyna Manifest Partii Komunistycznej autorstwa Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Do kategorii widma odwoływał się również Jacques Derrida – ukuł on pojęcie widmontologii w odniesieniu do wciąż przewijającego się w zachodnich społeczeństwach komunizmu, jakby wbrew postulowanej przez Francisa Fukuyamę wizji końca historii. Nową perspektywę postrzegania widmontologii i możliwości przeniesienia tego pojęcia w pole kultury zawiera książka Andrzeja Marca Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności (Fundacja Bęc Zmiana, 2015). Autor analizuje w niej praktyki artystyczne ponowoczesności, które są dowodem na to, że rzeczywistość nieustannie nawiedzana jest przez różne przeszłości i przyszłości, wobec czego sami artyści znajdują się w sytuacji permanentnego poszukiwania. Wystawa Haunts odwołuje się zarówno do książki Andrzeja Marca, jak i do konferencji Widma. Anachroniczne czytanie sztuki. Jak zapowiadają organizatorzy, na wystawie odnajdziemy „zarówno zdemaskowane, nieumiejętnie straszące, potykające się o próg duchy, jak też wielogłosowe, nawiedzone narracje, których podmiotowość jest niejednoznaczna, rozmywa się, zostawiając nas z niedającym spokoju pytaniem: Z czym lub z kim tak naprawdę mamy do czynienia?”.

poznangalleries.com