Źródło: https://vimeo.com/65819958

UZIEMIENIE

26.07–22.07 | Katowice, Szara


Prace Mikołaja Szpaczyńskiego, tegorocznego absolwenta wydziału malarstwa na katowickiej ASP, można oglądać na wystawie Uziemienie. Na ekspozycję złożą się prace dokumentujące piesze wycieczki artysty, który swoją praktyką artystyczną uczynił właśnie chodzenie. Jak wyjaśnia artysta w tekście towarzyszącym wystawie: “Proponuję chodzenie jako rytuał, który pozwala na dotarcie do naturalnej perspektywy własnego ciała, a następnie dostrojenie jej do ziemi, czyli tej części natury z którą, będąc w drodze mamy bezpośredni fizyczny kontakt”. Nad kształtem wystawy czuwa Andrzej Tobis, w którego pracowni uczył się Szpaczyński.

 

www.galeriaszara.pl