Alastair MacLennan: Real Lear, performans, Konteksty 2017, Sokołowsko. Fot. Polak Grzegorski

Uzdrowisko

26–30.07 | Sokołowsko


Sokołowsko to uzdrowisko z tradycjami sięgającymi połowy XIX wieku. Od ośmiu lat jest miejscem międzynarodowego festiwalu sztuki efemerycznej Konteksty, stanowiąc inspirację do działań z zakresu performansu, instalacji oraz realizacji dźwiękowych i multimedialnych, podkreślających leczniczy charakter sztuki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „obce ciało”, interpretowane na wiele sposobów, które wychodzą poza body artowe traktowanie ciała artysty jako przedmiotu sztuki. Czy sztuka efemeryczna może uzdrawiać? Czy jest ona, podobnie jak artyści, ciałem obcym we współczesnym społeczeństwie? Jaki jest status fikcyjnych bytów multiplikowanych przez wirtualną rzeczywistość? Podejmowane działania nastawione są na integrację przybyłych tu artystów z lokalną społecznością, edukację i wymianę doświadczeń między środowiskami z Polski i zagranicy. Bohaterem „cielesnej” edycji jest Józef Robakowski, autor pionierskich realizacji artystycznych i strategii działań, którego twórczość wyrasta z tradycji polskiej awangardy międzywojennej.

contexts.com.pl