źródło: Wikipedia

USZLACHETNIAJĄC PRZESTRZEŃ

premiera 9.03


„Dzika reprywatyzacja albo rewitalizacja. Kawiarnie Starbucks i wakacje w Toskanii. Podpalenie klubu Jadłodajnia Filozoficzna, czy zatrważająca epidemia celiakii, czyli choroby uniemożliwiającej spożycie glutenu. Co łączy te zjawiska?” - dowiemy się czytając nową książkę Łukasza Drozdy – urbanisty i politologa, autora wydanej dwa lata temu publikacji Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej. Tym razem Drozda bierze na warsztat jeden z najważniejszych współcześnie tematów z obszaru studiów miejskich. Autor przygląda się gentryfikacji przestrzeni zurbanizowanych oraz jej konsekwencjom: ekonomicznym, społecznym i przestrzennym. Książka Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy nie jest jedynie opisem nasilającego się obecnie również w Polsce zjawiska, ale także rodzajem instrukcji, która daje praktyczne wskazówki jak badać, mierzyć i rzetelnie oceniać gentryfikację. Pozycja ukazała się w serii „Biblioteka Le Monde Diplomatique”.