Wiedeń, Cesarska Manufaktura Porcelany, miniatura, Josef Nigg, Talerz z królikiem wśród kwiatów, 1815, Muzeum Narodowe w Warszawie

Udomowiony romantyzm

5.10.2017 – 7.01.2018 | Warszawa, Muzeum Narodowe


Pierwsza tak obszerna prezentacja sztuki biedermeieru w Polsce, gromadząca ponad czterysta kunsztownych przedmiotów ze wszystkich sfer życia – obrazy, meble, szkła, porcelanę, tkaniny i stroje, biżuterię i bibeloty, którymi na co dzień otaczało się mieszczaństwo od Wiednia po Wilno. Biedermeier narodził się w krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim i trwał do Wiosny Ludów. Był nie tylko stylem w sztuce, ale także stylem życia, który przyjął się również w kręgach polskiego ziemiaństwa. Na wystawie oprócz eksponatów z kolekcji warszawskiego Muzeum Narodowego zobaczyć można zabytki z wielu innych muzeów w Polsce, między innymi narodowych, regionalnych czy muzeów-rezydencji.

www.mnw.art.pl