ISLABoy hanging upside down, Trinidad, 2005

Trylogia kubańska

16.03 – 6.05.2018 | Warszawa, Galeria IFF (Fundacja Instytut Fotografii Fort)


Przez blisko ćwierć wieku Ernesto Bazan dokumentował życie codzienne na Kubie. Na Trylogię kubańską składają się trzy cykle fotograficzne, z których każdy w odmienny sposób obrazuje stosunek włoskiego artysty do kraju, który – odwiedzany przed laty – stał się jego drugą ojczyzną. "To naród, który kocha i docenia życie w jego najprostszych przejawach. Fotografowałem ich godność, przedsiębiorczość, ich miłość do dzieci, muzyki i tańca oraz żarliwą religijność. Z czasem przestałem być zdystansowanym obserwatorem" – uważa Bazan.

Wybór blisko 70 fotografii otwiera Cuba Bazan – seria zrealizowana w okresie niepokojów związanych z rozpadem bloku komunistycznego, nazwanym przez Fidela Castro El Periodo Special. Cykl Al Campo, powstały po decyzji autora o stałym osiedleniu się na wyspie i założeniu rodziny, to hołd dla prostego życia na prowincji. Zwieńczeniem procesu eliminowania tego, co polityczne, na rzecz tego, co prywatne i uniwersalne są prace z najpóźniejszego cyklu, zatytułowanego Isla. Znajdują się wśród nich zarówno intymne portrety, jak i panoramiczne pejzaże oraz martwe natury.

Ernesto Bazan – ur. 1959 w Palermo na Sycylii. Jeden z najbardziej uznanych na świecie współczesnych artystów, zajmujący się fotografią humanistyczną. Absolwent fotografii nowojorskiej School of Visual Arts. Od swojej pierwszej wizyty w 1992 roku, przez blisko 25 lat dokumentował przemiany społeczno-polityczne Kuby oraz krajobrazy wyspy. Od 2002 roku prowadzi warsztaty fotograficzne, poświęcone tematyce Ameryki Łacińskiej. Mieszka w Veracruz w Meksyku. Jest autorem kilku książek fotograficznych: "The Perpetual Past", "Passing Through", "The First Twenty Years", "Island", "Molo Nord", "Al Campo". W maju 2009 roku jego album "Bazan Cuba" otrzymał tytuł książki roku w ramach New York Photo Festival. Bazan jest także laureatem wielu prestiżowych konkursów i nagród z dziedziny fotografii, w tym m.in. World Press Photo, Dorothea Lange – Paul Taylor Prize czy The W. Eugene Smith Grant.

Wystawie towarzyszą warsztaty prowadzone przez Ernesto Bazana i Tomasza Tomaszewskiego.

Więcej informacji +++tutaj+++