TEORIA I PRAKTYKA ARCHITEKTURY

zgłoszenia do 31.07 


Fundacja im. Stefana Kuryłowicza co roku, na drodze konkursu, wyłania najciekawszy tekst teoretyczny dotyczący relacji architektury i kultury oraz najlepszy architektoniczny pomysł na poprawę jakości przestrzeni publicznej. Konkurs „Teoria” i stypendium „Praktyka” mają na celu promocję młodych architektów. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – najlepszy tekst zostanie wydany w formie dwujęzycznej publikacji, a autor bądź autorka najlepszego projektu uzyska wsparcie fundacji w rozwijaniu swojej koncepcji. Dodatkowo, laureaci otrzymają nagrody pieniężne wysokości 3.500 złotych w sekcji „Teoria” oraz stypendium w kwocie 18.000 złotych w sekcji „Praktyka”. Do obu programów można zgłaszać się indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Organizatorzy czekają na aplikacje do końca lipca.

fundacja-sk.pl
szustow.com