SZYCHTA KREATYWNA

30–31.03 | Katowice, Muzeum Śląskie


Remonty, przekształcenia, rewitalizacje - to wszystko wpływa na zamieszkiwane przez nas obszary pod względem urbanistycznym, ale także społecznym. Aby zmiany mogły okazać się pozytywne dla mieszkańców okolicy, a nie jedynie inwestorów, istotne są właściwie przeprowadzone konsultacje i włączenie różnych grup interesariuszy w proces projektowania. Muzeum Śląskie zaprasza na forum poświęcone tej tematyce. Ostatnie dwa dni marca wypełnią rozważania o zrównoważonym rozwoju miast. Oprócz licznych paneli dyskusyjnych odbędą się także wizyty studyjne o formule case studies. Dyskusje poświęcone będą m.in. o rewitalizacji miejsc pamięci i miejsc historycznych czy przekształceniach przestrzeni industrialnych.

www.szychtakreatywna.evenea.pl
www.muzeumslaskie.pl