Joanna Rajkowska, "The Uhust Refugee Asylum", Afganistan, 2008, fot. dzięki uprzejmości artystki

SZTUKA W OBLICZU GRANIC

18.05 - 17.06 | Szczecin, TRAFO


The Wall. Art Face To Face With Borders to pierwsza wystawa w szczecińskiej Trafostacji pod kuratelą nowego dyrektora galerii, Stanisława Rukszy. Kolejna odsłona organizowanej wspólnie przez Careof DoCVA i bytomskie CSW Kronika, prezentowanej w Mediolanie ekspozycji, została rozszerzona o nowe prace, niektóre prezentowane po raz pierwszy. Wystawa podejmuje temat granic w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym, za punkt wyjścia przyjmując symbolicznie mur berliński. Organizatorzy nie ograniczają się do rozważań nad przeszłością, podkreślając silną paralelę między czasami współczesnymi: "Granice, zarówno aktualne, jak i historyczne, są przede wszystkim symptomem lęku przed nowym innym, będącym raczej postkolonialnym dziedzictwem oraz skutkiem reakcji na terroryzm, stanowiący w dużej mierze rezultat nierozwiązanych przepaści ekonomicznych". Na wystawie zobaczymy m.in. prace Pawła Althamera, Joanny Rajkowskiej, Łukasza Surowca i Krzysztofa Wodiczki. 

trafo.art