Pakui Hardware: Na żądanie, 2017. Dzięki uprzejmości artystów i EXILE, Berlin.

Sztuka na odległość

8.06–28.10 | Łódź, Muzeum Sztuki


Jak stworzyć wieloelementowe dzieło, pracując wspólnie, ale międzynarodowo czy nawet międzykontynentalnie? Wynikiem tego wyzwania jest wystawa „Peer-to-peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce”, a jej współtwórcami są duety i liczniejsze grupy artystyczne, założone na różnych zasadach i w różnych celach. Mierzą się one nie tylko z odległością, innymi strefami czasowymi, ale i z odmiennymi modelami pracy. Wysiłki te prowadzą do powstania katalogu współczesnych metod pracy zbiorowej, rozwijanych w większości przez pokolenie trzydziestoparoletnich artystów. Działanie w obrębie kolektywu stanowi dla części z nich alternatywę wobec tymczasowych, niestabilnych warunków produkcji artystycznej. Wystawa została podzielona na trzy rozdziały: praca/wydajność/przyszłość, internet/afekt/bycie razem, technologia/emancypacja/migracja. Są one poświęcone kwestiom związanym z szeregiem współczesnych zjawisk, takich jak kultura korporacyjna i przymus produktywności, różne formy i wymiary bycia razem czy emancypacyjny potencjał niesiony przez technologię.

msl.org.pl