Fot. materiały organizatora

Sztuka, miasto, aktywizm

14.09–30.09 | Kraków, Fundacja Nośna


Wystawa Partizaning: partycypacyjne (re)planowanie miasta, 2011–2018 przedstawia zarchiwizowane przez moskiewski kolektyw Partizaning przykłady działalności rosyjskich artystów-aktywistów w przestrzeni publicznej. Grupa artystyczno-urbanistyczna powstała na początku lat 2000. Od 2011 jej członkowie prowadzą portal internetowy, który archiwizuje działania moskiewskich aktywistów i gromadzi informacje na temat podobnych ruchów miejskich w Rosji i poza jej granicami. Wystawa chce rozpocząć dyskusję na temat partycypacji mieszkańców w kreowaniu przestrzeni publicznej oraz zaktywizować publiczność do podejmowania własnych działań artystyczno-modernizacyjnych w obrębie ich najbliższej przestrzeni. Towarzyszą jej warsztaty Sztuka – Miasto – Aktywizm z Antonem Polskim oraz spotkanie wokół książki Igora Ponosova Russian Urban Art: History and Conflicts.

www