MALARSTWO JAKO PLUCIE

Dużo z moich prac odnosi się do pojęcia resentymentu. Dążymy do czegoś co nie nadejdzie, nie uda się. Intryguje mnie ten dysonans między oczekiwaniami a stanem realnym – Cezary Poniatowski maluje kolorem czarnym i o czerni opowiada Alkowi Hudzikowi.

Strony