Iza Rutkowska, "Strażnik podwórka"

SZKOŁA NAUK PRAKTYCZNYCH

24.06 – 25.11 | Warszawa
nabór do 31.05  


Szkoła nauk praktycznych to trwający pięć miesięcy program nauczania, któremu przyświeca idea kształcenia praktycznego. Program zajęć został stworzony przez artystkę Izę Rutkowską, architekta Pawła Jaworskiego oraz socjolożkę Ludwikę Ignatowicz we współpracy z Agnieszką Wołodźko, Łukaszem Pancewiczem, Marcinem Jewdokimowem i Krzysztofem Łukomskim. Jak podkreślają inicjatorzy projektu: „Szkoła poświęcona jest procesom społecznym, które uruchamia sztuka i architektura. Z tego powodu prowadzone w niej zajęcia dotyczą badań społecznych, działań artystycznych angażujących osoby związane z danym miejscem oraz projektowania warsztatowego”. Każde z podejmowanych podczas zajęć zagadnień będzie następnie wykorzystywane w praktyce podczas ćwiczeń na jednym z rewitalizowanych podwórek na warszawskiej Pradze. Uczestnikami Szkoły mogą zostać (bezpłatnie) wszyscy studenci i absolwenci kierunków projektowych, technicznych i humanistycznych. W pierwszym etapie działań, wraz z kadrą będą poszukiwać pustostanu na siedzibę Szkoły, który następnie dostosują do swoich potrzeb według własnego projektu. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca maja.  

szkolanaukpraktycznych.pl