fot. materiały prasowe

SOCJOLOGIA SZTUKI

12 – 13.06 | Warszawa, Kampus Młociny UKSW
zgłoszenia abstraktów do 23.04


Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Sekcją Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Pracownią Sztuki Społecznej zapraszają do udziału w pierwszej konferencji naukowej z cyklu Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań. Szczegółowy temat to Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych – od inspiracji teoretycznych do badań empirycznych. Podejmowane zagadnienia krążyć będą wokół ram teoretycznych i metodologicznych społecznie zorientowanych badań nad sztuką, edukacji artystycznej, instytucji artystycznych, ekonomii i społecznych uwarunkowań funkcjonowania świata sztuki, sztuki nowych mediów, wpływu sztuki na budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca sztuki w życiu codziennym. Konferencja dedykowana jest wszystkim, którym bliska jest problematyka społecznego wymiaru sztuki. Organizatorzy zapraszają do przesyłania abstraktów zarówno badaczy sztuki wizualnych, jak i muzyki, literatury, tańca, filmu czy wzornictwa przemysłowego, a także reprezentantów instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i sztuką. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 23 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy dostępy tutaj

pts.org.pl/sztuka2017
mojasocjologia.pl