"The Polish Review", edycja azjatycka, 1969 (dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej) oraz Stanisław Górski, jogin z Ustrzyk Dolnych (autor nieznany)

SKLEP INDYJSKI

14.06 – 10.09 | Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej


Przygotowana przez Maxa Cegielskiego i Janka Simona wystawa Polish India Shop przedstawia i analizuje polityczne, ekonomiczne i kulturowe związki łączące PRL i Indie. Na wystawie zostaną zaprezentowane historyczne obiekty, zdjęcia, archiwalne i nowe nagrania wideo, książki, czasopisma oraz karykatury problematyzujące temat tych relacji oraz ich wpływu na kształt polskiego kapitalizmu po przemianach ustrojowych. Oficjalna przyjaźń pomiędzy „najweselszym barakiem w obozie komunistycznym” a krajem globalnych peryferii zaowocowała bowiem nie tylko wymianą myśli – choć pod egidą Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej skutecznie przemycano za żelazną kurtynę idee spod znaku New Age – ale również, a może przede wszystkim, rozwojem nieoficjalnych kanałów wymiany towarów. Co więcej, wedle autorskiej interpretacji kuratorów ekspozycji, owe relacje na linii wschodni Zachód – zachodni Wschód miały kluczowe znaczenie dla kształtu polskiego kapitalizmu po 1989 roku. 

www.artmuseum.pl