Ewa Doroszenko i Jacek Doroszenko: "Soundreaming"

SEN O MIEŚCIE


Nadrzędną ideą projektu Ewy Doroszenko i Jacka Doroszenko Soundreaming jest poszukiwanie powiązań otoczenia dźwiękowego z krajobrazem. Autorzy, zainspirowani badaniami pejzażu dźwiękowego oraz współczesnymi narracjami na temat miasta, dokumentują i przetwarzają efemeryczne elementy wybranych obszarów. W albumie otwierającym serię, który w maju ukaże się nakładem wydawnictwa Audiobulb, można usłyszeć kompozycje oparte na terenowych i archiwalnych nagraniach z Barcelony. Projekt dostępny jest również w formie internetowego archiwum, w którym można obejrzeć wybrane prace graficzne uzupełnione muzycznymi notatkami.

www.soundreaming.org