Wymienna twarz
28.06–11.08 | Birmingham

Artysta wizualny i performer Przemek Branas otwiera swoją brytyjską wystawę I is somebody else, eksplorującą teatralny charakter subkultury metalowej. Artysta wykonał między innymi 80 masek z naturalnych materiałów, takich jak liście, papier…

REKLAMY

Aktualny numer