Elżbieta Jabłońska, z cyklu "Supermatka"

SAMOIDENTYFIKACJA

1–24.09 | Warszawa, Instytut Fotografii Fort


Samoidentyfikacja to wystawa tych fotografii i prac wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, które poruszają kwestie związane ze splotem polityki, ciała, tożsamości i seksualności. W jej ramach zobaczymy więc m.in. klasyczne dzieła Ewy Partum z tytułowego cyklu, prace artystek krytycznych – Katarzyny Kozyry, Agnieszki Polskiej i Alicji Żebrowskiej, a także fotografie Anny Grzelewskiej i Mii Dudek. W roli kuratorów występują Anna Hekmat i Adam Mazur.

www.facebook.com/instytutfotografiifort