Materiały organizatora

ROZWARSTWIENIE

23–27.06 | Wrocław 


Przegląd Sztuki SURVIVAL to przedsięwzięcie artystyczne realizowane w przestrzeni publicznej, poza instytucjami wystawienniczymi. Tegoroczna edycja odbędzie się w modernistycznym gmachu dawnego audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego projektu Krystyny i Mariana Barskich, nieczynnym od 2007 roku.

Hasłem przeglądu będzie „rozwarstwienie” – termin używany w badaniach historyczno-sztucznych na określenie jednego z etapów tworzenia studium budynku. Jak sama nazwa wskazuje, polega ono na rozpoznaniu funkcji poszczególnych pomieszczeń, ustaleniu technik, technologii i konstrukcji budowlanych charakterystycznych dla wybranych epok oraz na wskazaniu etapów powstawania obiektu. Propozycją kuratorów 15. edycji SURVIVALU – Michała Bieńka, Anny Kołodziejczyk i Anny Stec – jest zapożyczenie tej praktyki badawczej w celu przeprowadzenia studium rozwarstwienia miasta. W tym ujęciu kolejne warstwy miejskiej tkanki mają stać się przyczynkiem do rozważań na temat przemian zachodzących w sferze społecznej, gospodarczej i kulturowej Wrocławia w ciągu minionych lat i stuleci.

Projekty pokazywane w ramach przeglądu zostały wyłonione na drodze open call – pełen program znajdziecie na stronie SURVIVALU.

www.survival.art.pl