Julian Palacz, Fragmentation, laser-plot on tracing paper, 2017 fot. materiały prasowe

ROZPOZNAWANIE WZORCÓW

3.04 – 4.07 | Warszawa, Austriackie Forum Kultury


W Austriackim Forum Kultury otworzyła się wystawa bęcąca kolejnym spotkaniem artystów polskich (Ryszard Winiarski, Mikołaj Tkacz) i austriackich (Julian Palacz). Prace Palacza oparte są na programach komputerowych i algorytmach. Matematyczne teorie wykorzystywał też w swojej twórczości Winiarski, którego konceptualne obrazy bazują m.in. na rachunku prawdopodobieństwa. Sztukę i algebrę łączy także specjalnie skomponowany na potrzeby wystawy utwór muzyczny Tkacza inspirowany związkami liczb i rytmu. Oddanie części kontroli algorytmom nie wyklucza tu jednak czynnika ludzkiego czy sytuacji niekontrolowanych takich jak „przypadek w rzucie kostką u Winiarskiego, decydujący o kompozycji obrazu, chaos wytwarzany przez nadmiar cyfrowych danych tworzonych przez użytkowników sieci u Palacza, czy analogowy szum w 'muzakach' Tkacza”. Tytuł wystawy nawiązuje do cyberpunkowej książki Williama Gibsona oraz do systemu, który pozwala na klasyfikację obrazów, dźwięków,­ ale także zachowań ludzkich. 

austria.org.pl