Marek Wasilewski, kadr z filmu "Chuligan", fot. materiały prasowe

RELACJE PUBLICZNE

21.03 – 17.04 | Poznań, Miejskie Galerie UAP


Wystawa Relacje publiczne podejmuje temat kształtowania się relacji w społeczeństwie, w którym wymiana towarowa, zyski i straty są głównym czynnikiem kształtowania podmiotowości. Struktury społeczne a także sama przestrzeń publiczna podporządkowane są ekonomii, rynek kształtuje nasze zachowania i wybory, podczas gdy wspólne dobra i przestrzenie prywatyzowane są wedle partykularnych interesów. Hegemoniczna struktura, w której rządzi korporacyjny kapitalizm jest podtrzymywana i reprodukowana. Duże znaczenie w dążeniu do zmiany tego porządku symbolicznego mają kontestacyjne realizacje artystyczne okazujące sprzeciw wobec „jedynej słusznej rzeczywistości” i stwarzające możliwości wyboru, a tym samym zwracające wolność i podmiotowość. Są to często chwilowe interwencje, tymczasowe działania zaburzające dominujące schematy. Artyści biorący udział w wystawie: Gosia Ce, Radosław Włodarski, Akademia Ruchu, Stefan Ficner, Natalia Sydor, Kamil Wnuk, Zbyszko Trzeciakowski, Łukasz Surowiec, Tomek Jurek, Grupa Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak, Karolina Wiktor), Angelika Fojtuch, Marek Wasilewski, Józef Robakowski, Janusz Maria Brzeski, Maria Ornaf, Julia Taszycka.