Marian Bogusz: sale wystawowe, z albumu Zabudowa terenu obozu Mauthausen, 1943–1945. Fot. Witalis Wolny, ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN

Radość nowych konstrukcji

6.11.2017 – 4.02.2018 | Warszawa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki


Zachęta przypomina jedną z najważniejszych i najbarwniejszych osobowości polskiej sceny artystycznej po II wojnie światowej: Mariana Bogusza – malarza, projektanta oraz scenografa, a także współorganizatora imprez artystycznych, plenerów i sympozjów. Wystawa Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza prezentuje w niewielkim stopniu dorobek malarski artysty, koncentrując się przede wszystkim na pozamalarskich obszarach jego aktywności. Punktem wyjścia dla narracji jest zrekonstruowany projekt Międzynarodowego Osiedla Artystów opracowany przez Bogusza w obozie Mauthausen. Ważnym elementem postawy tego twórcy stała się wiara w moc zmiany organizacji przestrzeni, która miała realnie wpływać na relacje międzyludzkie, a w konsekwencji na zmianę stosunków społecznych.

zacheta.art.pl