Dominika Olszowy, Performans TV, dzięki uprzejmości artystki

PTV. Performans TV

październik – grudzień | Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Trzy miesiące wypełnione performansami, wykładami, serialami internetowymi I telewizją on-line. Przygotowany program pozwoli zastanowić się nad tym, czy telewizja rzeczywiście umarła oraz pomocuje się z kategorią post-telewizji, badając wpływ tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne.

Do współpracy zostali zaproszeni współcześni artyści używający takich formatów, jak opera mydlana, serial, talk show, dokument czy teledysk, a także ci, którzy ogłaszają śmierć telewizji i pokazują, że jej rolę w życiu społecznym przejął dzisiaj internet. Projekt odwołuje się do demokratycznego charakteru telewizji ― w myśl idei, że dziś każdy może stworzyć własną telewizję.

Projekt będzie realizowany w trzech odcinkach, w wybrane weekendy października, listopada i grudnia. PTV. Performans TV będzie nadawana naziemnie poprzez performanse, dyskusje i projekcje w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a także w sieci przez specjalny kanał YouTube w przypadku prac wykorzystujących Internet jako własne medium.

ODCINEK 1: 27.10.2017, a w nim badaczka postperformansu Marie de Brugerolle zastanowi się, co łączy studio telewizyjne ze studiem artysty i czy telewizja mogłaby być źródłem sztuki konceptualnej.

ODCINEK 2: 24-26.11.2017

ODCINEK 3: 8-10.12.2017

Zaproszeni artyści: Oreet Ashery, Marie de Brugerolle, Anja Carr, CONGLOMERATE TV, Krzysztof Garbaczewski, Chus Martinez, Dominika Olszowy, Michael Portnoy, Jeremy Wade, Marta Ziółek i inni

www.u-jazdowski.pl