Next Nature Network, "The In Vitro Meat Cookbook", 2014.

PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚĆI

26.08 – 31.12 | Amsterdam, Stedelijk Museum


Co dwa lata Stedelijk Museum organizuje wielką przekrojową wystawę poświęconą najnowszym tendencjom w danej dziedzinie artystycznej. W tym roku będzie to dizajn – Dream Out Loud – Designing for Tomorrow’s Demands, prezentacja prac 26 projektantów, wyłonionych w drodze open call, skupia się na aspektach projektowania, które mogą stać się lekarstwem na współczesny cynizm i apatię wobec takich problemów jak masowa produkcja mięsa, zanieczyszczenie środowiska, moda czy recykling. Projektanci tworzą nowe formy dizajnu, które wykorzystują zastane rozwiązania i materiały, zamiast przykładać się do nadprodukcji luksusowych dóbr. Chociaż społeczne projektowanie niekoniecznie od razu nadaje się do użytku, zmusza do myślenia i oferuje rozwiązania dla palących problemów współczesnego świata.

www.stedelijk.nl