Claes Oldenburg, Coosje van Bruggen: Giant Pool Balls (1977), Münster. Fot. Rüdiger Wölk, źródło: Wikipedia

PROJEKT: RZEŹBA

10.06 – 1.10 | Münster


Skulptur Projekte to wystawa rzeźb w przestrzeni publicznej, odbywająca się co dziesięć lat od 1977 roku. Podczas startującej w czerwcu czwartej edycji zaprezentowane zostaną prace między innymi Arama Bartholla, Jeremy’ego Dellera, Emeki Ogboh czy Thomasa Schüttego, a wykłady wygłoszą Hito Steyerl i Claire Bishop. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na znaczenie heterogeniczności przestrzeni publicznej dla budowania społeczno-kulturowej koegzystencji. Organizatorzy podkreślają, że przestrzenie miejskie nie mogą być podporządkowane interesom ekonomicznym. Podczas tegorocznej edycji specjalnie powołany zespół edukatorów artystycznych będzie oprowadzał po wystawie, co stanie się również okazją do dyskusji – nie tylko po niemiecku, ale także po arabsku, rosyjsku, kurdyjsku, persku, w języku dari i migowym. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

www.skulptur-projekte.de