fot. materiały organizatora

Próba sił

27.07–2.09 | Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej BWA


Wystawa Próba sił bada narzędzia formatowania tożsamości jednostek. Prace funkcjonują na zasadach tymczasowego laboratorium skupionego na analizie przemocy symbolicznej i mowy nienawiści. Zaproszeni artyści podejmują próby dekonstrukcji antropologii przesądu jako strategii dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne.

Wystawa z jednej strony akcentuje obecność młodego pokolenia twórców, z drugiej wskazuje na testowy, laboratoryjny charakter zbioru. Wprowadzone do tytułu słowo "siła", w tym przypadku tożsame z przemocą, kieruje do zagadnień takich jak polityka dominacji, ładunek krytyczny dzieła sztuki, które może stać się przyczynkiem do dialogu, polem eksperymentów, ćwiczeniem dla wyobraźni. Dlatego też tłem dla realizacji prezentowanych na wystawie będzie pytanie o rolę i miejsce artystów we współczesnym społeczeństwie. Zaproszeni twórcy przyjmą funkcje archetypicznych tricksterów, powracającej w mitach i baśniach postaci przekraczającej granicę światów, pełniących rolę posłańców, rozbrajających systemy i podważającej zastane porządki.

www
FB