Poza girl power

20.06 | Warszawa, Muzeum na Pańskiej


NOTES.NA.6.TYGODNI zaprasza na wykład dr Agaty Lisiak z Bard College Berlin:

Popularne od lat 90. hasło girl power – jak wiele innych z zamierzenia emancypacyjnych inicjatyw (feministycznych, antyrasistowskich, ekologicznych czy queerowych) – zostało przechwycone przez dyskurs neoliberalny i odpolitycznione przez postfeminizm i feminizm liberalny. Tytuł wykładu odnosi się zarówno do mocno osadzonej w kulturze popularnej strategii girl power, jak i dziewczyńskich form oporu, które kształtują się poza tym szablonem. W oparciu o teksty feministyczne i przykłady z kultury wizualnej, przyjrzymy się tym elementom dziewczyńskiego oporu, które mogą (i powinny) być podstawą do tworzenia nowej wyobraźni politycznej.

dr Agata Lisiak jest profesorką w Bard College Berlin, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu studiów miejskich i migracyjnych, kultury wizualnej i feminizmu. Jest autorką książki „Urban Cultures in (Post)Colonial Central Europe” (2010). Jej teksty ukazały się m.in. w Feminist Review, Gender, Place and Culture, CITY i Widoku.

Wykład jest częścią seminarium, jakie dr Ewa Alicja Majewska prowadzi w ramach projektu „Wczesna Solidarność oraz Czarny Protest w koncepcji kontrpubliczności oraz podporządkowanych innych” (grant Narodowego Centrum Nauki 2016/23/B/HS2/01338)

W czasie spotkania będą dostępne w promocyjnej cenie książki:
–> "Kontrpubliczności ludowe i feministyczne" Ewy Majewskiej, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” 2018
–> "Tupeciary" Pénélope Bagieu, Wydawnictwo Bęc Zmiana 2018

Współorganizacja: Fundacja Bęc Zmiana oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw
Wstęp wolny