Cyryl Polaczek: Żarówka, 2017

Poszukiwania w obrazach

do 16.06 | Warszawa, Fundacja Stefana Gierowskiego


Dwoje artystów malarzy, Yui Akiyama i Cyryl Polaczek, organizuje wystawę zbiorową. Tłumaczą: „Z powagi obrazu w śmieszność i odwrotnie. Grupowanie obrazów, wzmacnianie ich i wyrywanie z kontekstu. Wzajemne oddziaływanie obrazów: co to jest, jak to wyjaśnić? Nie wiemy. Zaprosiliśmy więc wszystkich uczestników wystawy do wspólnych poszukiwań”. Komunikacja ze wszystkim, co jest, to przegląd malarstwa, które autorzy wystawy uznali za ważne. Wybrane prace – zaledwie ziarnko w ogromie dzisiejszego świata sztuki – to wycinek twórczości naszych popostmodernistycznych, nadmiarowych czasów.

fundacjagierowskiego.pl