fot. materiały prasowe

PARADOKSALNA TĘSKNOTA

31.03 – 20.05 | Wrocław, Studio BWA


The Gradual Disappearance of Melancholy to rozwinięcie projektu francuskiego artysty wizualnego, performera i scenografa Fabiena Lédé, który miał swój początek w ubiegłym roku, w Koszycach, w ramach Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro. Wystawa odwołuje się do znanego każdemu z nas stanu melancholii, kiedy niepewni przyszłości zaczynamy snuć alternatywne wizje rzeczywistości. Lédé tłumaczy, że jego prace dotyczą „wytwarzania i odczuwania przyjemności, prywatnych utopii i wewnętrznych pejzaży, zakłóceń piękna i piękna zakłócania”. Te dziwaczne fantazje dalekie są od klasycznych przedstawień raju i utopii. Na wystawie, która będzie miała formę environmentu, zobaczymy m.in. haftowane graffiti nazywane przez twórcę raw couture czy 8-bitowe filmy wideo. Artysta sam konstruuje wszystkie swoje projekty. Typowe dla jego twórczości jest posługiwanie się estetyką kiczu oraz sięganie do tradycji art brutu, sztuki naiwnej, początków internetu i radykalnej sztuki ulicy. 

bwa.wroc.pl