fot. materiały prasowe

OTO MATKA TWOJA

do 10.04 | Warszawa


Interdyscyplinarny festiwal wielkopostny Nowe Epifanie w tym roku odbywa się pod hasłem „Oto matka twoja”. Poprzez bogaty program spektakli, koncertów, projekcji filmowych, dyskusji, spotkań z artystami, spacerów, wydarzeń kulinarnych i warsztatów, organizatorzy festiwalu chcą zaprosić do refleksji nad różnymi interpretacjami motywu matki. Jak podkreślają, „program skonstruowany został w oparciu o poszanowanie i dialog, z perspektywy różnych religii, światopoglądów, postaw i form ekspresji”. Większość z proponowanych wydarzeń to premiery lub pokazy gościnne. W programie m.in. widowisko Lament oparte na poemacie średniowiecznego włoskiego mistyka Jacopone da Todi, spektakl Wyzwolenie na podstawie dramatu Wyspiańskiego, koncert barokowych sonat misteryjnych Heinricha Ignaza Franza von Bibera, spacer szlakiem warszawskich kapliczek czy projekcja filmu Pieta Kim Ki-duka. Warto zwrócić uwagę na koncert Rusz się stworzenie w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela, gdzie usłyszymy siedemnastowieczną muzykę z jarosławskiego klasztoru benedyktynek, która jest jedynym znanym dotąd na świecie przykładem polichóralności wykonywanej w całości przez kobiety.

noweepifanie.pl