WOLNOŚĆ W RUCHU

Ciało to, zdaje się, ostatni obszar, nad którym jako jednostka sami sprawujemy (względną) kontrolę.

NIEZWYKŁE ZJAWISKA POGODOWE

Spektakl Thoma Luza to eksperyment z dźwiękiem i słowem inspirowany teatrem Christopha Marthalera.

SKĄD SIĘ BIORĄ MYŚLI?

Zofia Gramz analizuje proces twórczy i źródła artystycznej inspiracji na podstawie spontanicznie wykonywanych rysunków.

KOSMICZNY ATLAS

Natalia Mikołajczuk w swoich fotografiach bada ślady, jakie człowiek zostawia w przestrzeniach natury.

SMOG WEEKEND

"Smog smoczym okiem wygląda zza zamglonych zasłon powiek. Spojrzeniem zabija sprytniej niż legendarny towarzysz" - ostrzega Małgorzata Pawlak, jedna z uczestniczek edukacyjno-artystycznej akcji poświęconej problemowi smogu.

WYSTAWA ŚWIATOWA

Mikołaj Biberstein bierze pod lupę antyspołeczną, spektakularną architekturę budynków projektowanych na wystawy światowe EXPO.

CIEPŁO - ZIMNO

Malarstwo Magdaleny Dreścik jest odpowiedzią na stan niszczejącej, zabytkowej, drewnianej zabudowy Białegostoku. Za pomocą abstakcyjnych form artyska zwraca uwagę na ważny urbanistyczny problem.

SOCJOLOGIA SZTUKI

"Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych" to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych socjologii sztuki.

CZYTAJĄC NIENAPISANE

Alex Cecchetti odsłania to, co w procesie tworzenia powieści zazwyczaj ukryte za zamkniętymi drzwiami pracowni pisarza. Jego powieść artystyczna powstaje podczas performansów, wykonywanych w obecności widzów.