NOWE CIEPŁO

Tematem przewodnim festiwalu tegorocznej edycji festiwalu organizowanego przez fundację Wybudowania będzie produkcja żywności.

UŚPIŁEM CZARNEGO KOTA

Miej­sca­mi aż trud­no nie po­czuć chwi­lo­we­go za­że­no­wa­nia, wcho­dzi­my z bu­ta­mi w czy­jeś ży­cie, za­glą­da­my pod stół, za­nu­rza­my się w pry­wat­ną prze­strzeń ogro­du...

OLBRZYMKA

Cierpiąca na otyłość olbrzymią Marta rozpoczyna restrykcyjny proces odchudzania połączony z chirurgiczną resekcją żołądka, a kurację obserwuje i rejestruje artystka wizualna Natalia Wiśniewska.

ŻYCIE

Miejsca to cykl działań artystycznych organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej w niecodziennych, nieodkrytych jeszcze przestrzeniach Gdańska.

KIERUNEK: ZACHÓD

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłasza nabór na rezydencje artystyczne w Wiedniu i Salzburgu.

ZIMNE ŚWIATŁO

"Cold Body Shining" to prezentacja prac wideo Marty Hryniuk – absolwentki malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie

KULTURA ODPADÓW

Motywem przewodnim Borderline Festival, jak to często w przypadku noise’u i muzyki elektroakustycznej bywa, będą odpady i refleksja nad przyszłością naszej planety.

ODZYSKAĆ PLACE!

Puszka i Bęc Zmiana zapraszają do udziału w tematycznych spacerach po warszawskich placach.

NIEZNANE NIEWIADOME

Fragment ściany nad biurkiem to dla Szymona Kobylarza potencjalne pole badawcze, którego eksplorowanie może przynieść nieoczekiwane rezultaty.