"Rzeka Bug", 2016

Opowieść uniwersalna

13.07–21.10 | Kraków, Dom Esterki


Wystawa Obojętnie, gdzie to jest na świecie. Stanisław Baj, malarz prezentuje kilkadziesiąt obrazów, szkiców i grafik Stanisława Baja, ale przede wszystkim jest okazją do spotkania z samym autorem, dzięki kilkugodzinnym nagraniom rozmów zarejestrowanym w Krakowie, Warszawie i Dołhobrodach. W przestrzeni wystawy dziełom sztuki towarzyszyć więc będą komentarze artysty. Nie wszystkie wprost odnoszą się do jego twórczości. Opowiada o życiu, przyjaźni, samotności, źródłach, świetle, zmroku,  tajemnicy, czekaniu na to, co nieuchronne, i na to, co niespodziewane. Z wypowiedzi tych wyłania się portret człowieka, który nieustannie i uważnie poszukuje własnej prawdy  o świecie i o sobie samym. Choć to bardzo osobista opowieść, snuta z konkretnego miejsca na ziemi, tak naprawdę dotyka spraw uniwersalnych. Całość dopełniają nagrania artysty-samouka Antoniego Marciochy, kompozycje Arvo Pärta i odgłosy zarejestrowane nad brzegiem Bugu, najbardziej granicznej rzeki w Polsce.  

 

www