Katarzyna Strzelecka-Paciorek: "Jakość przestrzeni publicznej a jakość życia człowieka. Rewitalizacja Placu Trzech Krzyży", praca dyplomowa, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2017

ODZYSKAĆ PLACE!

6–20.08 | Warszawa


Celem projektu Place Warszawy (do odzyskania), realizowanego przez Fundację Puszka w partnerstwie z Fundacją Bęc Zmiana, jest stworzenie platformy współpracy mieszkańców, organizacji, instytucji, firm oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się zaangażować na rzecz tworzenia lepszej i bardziej przyjaznej przestrzeni miejskiej. Pierwszym z rozpisanych na trzy lata działań będzie zbadanie stołecznych placów. Pozyskana wiedza ma stanowić podstawę dla szeregu aktywności edukacyjno-animacyjnych oraz zaowocować stworzeniem internetowego portalu mapującego place oraz punktującego problemy i szanse związane z ich zagospodarowaniem. Współfinansowany jest przez Biuro Kultury m.st. Warszawy projekt zakłada zbadanie oraz nazwanie potrzeb i korzyści wynikających z przywrócenia stołecznym placom należnej rangi użytkowej. Jego zwieńczeniem będzie przeprowadzenie trzech działań artystyczno-architektonicznych prototypujących dobre rozwiązania dla tych przestrzeni.

W ramach pierwszego, badawczego etapu działań organizatorzy zaplanowali cykl otwartych dla wszystkich spacerów po warszawskich placach. Pierwszy z nich odbędzie się szlakiem Osi Stanisławowskiej, w ramach drugiego uczestnicy będą poszukiwać cmentarza ukrytego wśród torowisk linii kolejowych, tematem trzeciej wycieczki będzie miejska roślinność, czwarta odbędzie się w nocy, a piątej patronować będzie kontrowersyjny architekt i teoretyk architektury Rem Koolhaas.

www.placewarszawy.pl