Identyfikacja wizualna: Kacper Szalecki

ODWRACANIE WZROKU

CFP do 18.10


Konferencja “Odwracanie wzroku. Potrzeba widzialności i fotografia”, zorganizowana przez galerię Bunkier Sztuki oraz Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, będzie dotyczyć zagadnień związanych z kwestią spojrzenia wymykającego się reżimom wizualnym. Tytułowe „odwracanie wzroku” można w tym kontekście rozumieć dwojako: z jednej strony jako niechęć do patrzenia, z drugiej – jako odzyskiwanie spojrzenia wyrugowanego na marginesy widzialności. Głównym pytaniem, na które chcą poszukiwać odpowiedzi organizatorzy konferencji, brzmi: czy współcześnie fotografia, wraz z całym jej systemem hierarchizacji oraz klasyfikacji, rzeczywiście pozwala powiedzieć coś nowego i istotnego na temat sposobów konstruowania i dekonstruowania porządków, w których jest ulokowana, a tym samym stwarza możliwości ich przekraczania?

www.odwracaniewzroku.pl