Rafał Milach, Bez tytułu, 2017

Odmowa

8.11 – 9.12 | Katowice, Galeria Szara


Wystawa Rafała Milacha skupia się na przedstawieniu systemów kontroli i wywierania nacisku. Odszukuje je zarówno w niewinnych gestach, jak i zaawansowanych zabiegach socjotechnicznych. W zależności od regionu różnią się intensywnością, skalą i metodami, natomiast wszystkie służą konkretnej utopijnej wizji narzucanej przez aparat władzy. Jedynym odnotowanym tu przypadkiem zaburzenia tego schematu był incydent w białoruskim kołchozie Krejwańcy, gdzie oracz Walerij, miejscowy przodownik pracy, mimo wyraźnego polecenia przełożonych, odmówił współpracy z fotografem. Do tego wydarzenia nawiązuje tytuł wystawy – Odmowa.

Częścią wystawy jest zin PRESSIDENT. Seria 10 plakatów przedstawia wizerunki rąk obecnego prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa zapożyczone z propagandowych wydawnictw dystrybuowanych przez centra im. Hejdara Alijewa. Patron centrum, Hejdar Alijew, rozpoczął swoją drogę do władzy jako funkcjonariusz stalinowskiego NKWD. Był członkiem politbiura KPZR, przeciwnikiem Gorbaczowa i polityki głasnosti. W 1993 roku został prezydentem niepodległego Azerbejdżanu. Projekt: Rafał Milach i Ania Nałęcka-Milach. Wydawca: Galeria Szara 2017, partner wydawnictwa: Katowice – Miasto Ogrodów.

www.rafalmilach.com
www.galeriaszara.pl