proces tworzenia wystawy, fot. Dominika Sadowska

ODŁÓG

26.05 – 23.06 | Łódź, Filharmonia Łódzka


Sytuująca się na granicy dyscyplin wystawa Odłóg powstała jako efekt współpracy artystki wizualnej Dominiki Sadowskiej i projektanta ubioru Jaceka Gmacha. Zobaczymy na niej prace zrealizowane dzięki połączeniu fotografii z obiektami tekstylnymi. Artyści w pierwszej kolejności stworzyli formy przestrzenne wykorzystując w tym celu skrawki tkanin i dzianin będące pozostałościami po procesie masowej produkcji odzieży. Następnie, powstałe z odpadków konstrukcje zostały sfotografowane. Prezentowane w formie fotografii materiałowe formy wydają się odrealnione i niejednoznaczne. Dzięki temu prace Sadowskiej i Gmacha pozostają otwarte na wielość różnych interpretacji. Wystawa Odłóg odbędzie się w ramach Fotofestiwalu.

fotofestiwal.com