Romuald Kutera: "Bazar", 1973, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

NOWE HORYZONTY W NOWYCH MEDIACH

3.06 – 6.08 | Wrocław, Pawilon Czterech Kopuł


Wystawa Nowe horyzonty w nowych mediach. Zjawiska sztuki polskiej w latach 1945-1981 prezentuje dokonania artystów prowadzących eksperymenty w dziedzinie fotografii i pokrewnych technik obrazowania, które stanowiły obszar awangardowych działań, wyłamujących się z kanonu akademickiej estetyki i wykraczających poza schematy kultury popularnej. Z jednej strony wykorzystanie nowych mediów przez artystów tworzących po 1945 roku wymuszało rewizję kryteriów estetycznych i ustanawiało nowe relacje sztuki z kulturą popularną oraz środkami masowej komunikacji, z drugiej- napotykało opór nie tylko ze strony tradycjonalistów, ale i komunistycznych doktrynerów. W ramach ekspozycji pod kuratelą Adama Soboty pokazane zostaną m.in. prace Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zdzisława Beksińskiego, Bronisława Schlabsa, Zofii Rydet, Natalii LL, Andrzeja Lachowicza, duetu KwieKulik, Józefa Robakowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego oraz wielu innych.

www.mnwr.art.pl