Przemysław Jasielski: Photo Robotoid, 2016. © Przemysław Jasielski

Nonsensowne technologie

do 1.04.2018 | Kraków, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK


Czy każdy wynalazek musi być użyteczny i czy każdy wynalazca powinien kierować się czystą pragmatyką? Prace Przemysława Jasielskiego i Rainera Prohaski dowodzą, że technologia może okazać się subwersywna i autoironiczna. Odwiedzający wystawę Nonsensowne technologie mogą zapoznać się z interaktywnymi obiektami i instalacjami, nad którymi artyści pracowali w latach 2009–2017. Poprzez łączenie nauk ścisłych i sztuki twórcy komentują coraz silniejsze przywiązanie ludzi do urządzeń elektronicznych i przekładanie się tej sytuacji na relacje społeczne. Nie zabraknie odniesień do takich zjawisk jak sztuczna inteligencja czy sam proces powstawania wynalazków. Prezentowane nonsensowne urządzenia pokazują, że koncept i efekt końcowy w postaci wynalazku wcale nie muszą poddawać się rygorom racjonalności.

mocak.pl