grafika: Rafał Bujnowski

NIE JESTEM JUŻ PSEM

31.03 – 10.09 | Katowice, Muzeum Śląskie


Najnowsza wystawa w Muzeum Śląskim jest kontynuacją prezentowanej prawie rok temu w warszawskim MSNie wystawy Po co wojny są na świecie, która gromadziła prace artystów tworzących poza obiegiem instytucjonalnym. Tym razem również sięgnięto po temat sztuki protestu, kultury alternatywnej i postaci outsiderów. Jak tłumaczą kuratorki wystawy, Zofia Czartoryska i Katarzyna Karwańska, jej tytuł został zaczerpnięty z dramatu Łukasza Wojtyski, w którym tymi słowami "artysta osadzony w Zakładzie Karnym w Rawiczu określił zmianę, jaka nastąpiła w jego życiu, odkąd zaczął tworzyć". Podkreślają też, że "ta sama potrzeba emancypacji wbrew cynizmowi i przemocy władzy i społeczeństwa leżała u podstaw narodzin kontrkultury ponad pół wieku temu". 

Na wystawie zobaczymy m.in. prace Roberta Brylewskiego, Damiana Czeladki, Franciszka Dzidy, Mariana Henela, Tomasza Machcińskiego, Justyny Matysiak, Pisarki M.H. czy Radosława Perlaka. Za scenografię odpowiada Zbigniew Libera.

muzeumslaskie.pl